ترفندهای جدید موبایل: 6 ترفند پنهان مخصوص اندروید

البته متاسفانه هنوز در بیشتر گوشیهای هوشمند زوم از نوع دیجیتال است نه اپتیکال. همهی گوشیهای Android دارای قابلیت ذخیرهی انرژی و برخی تا دو الی سه نوع از آن هستند. با فعال کردن این قابلیت مخفی اندروید اگر تلفن هوشمند خود را گم کنید، میتوانید از طریق این وبسایت و بدون از دست دادن اطلاعات خود، آن را پیدا کرده و بلاک کنید. میتوانید از این برنامهها برای تغییر نمادها، اختصاص حرکات پیمایشی، سازماندهی برنامهها و موارد دیگر نیز استفاده کنید.

در آیفون و بسیاری از گوشیهای هوشمند دیگر، هنگامیکه شما برای تعیین نقطهی فوکوس روی صفحهی نمایش ضربه میزنید، دوربین از نقطهی فوکوس برای تنظیم میزان نوردهی هم استفاده میکند. اگر دوربین گوشی شما اجازهی تنظیم دستی میزان نوردهی (Exposure) را میدهد در این شرایط از آن استفاده کنید. استفاده از دستمالهای خشن موجب خراشیده شدن شیشهی روی لنز شده و کیفیت تصویر دوربین گوشی را پایین خواهد آورد. درنتیجه هر چه بیشتر زوم کنید به میزان قابلتوجهتری از کیفیت عکس کاسته خواهد شد. گوشی موبایل زمان زیادی را در جیب، کیف یا دست سپری میکند و درنتیجه کثیف خواهد شد.

اگر شیشهی لنز شما کثیف باشد تلاش برای گرفتن عکس خوب بیمعنی است. وقتی این آیکون خورشید مانند را دیدید کافی است برای تنظیم نوردهی انگشت خود را روی صفحهی نمایش به سمت بالا یا پایین بلغزانید. حرکت انگشت به سمت بالا کل تصویر را روشنتر و حرکت انگشت به سمت پایین کل تصویر را تیرهتر خواهد کرد. این اپلیکیشن را میتوانید از پلیاستور دانلود و استفاده کنید. اگر در نوشتن نامههای الکترونیک یا پیامهای کاری یا حتی شخصی از جملههای مشخصی بهطور مکرر استفاده میکنید، میتوانید برای آنها اسنیپت تعریف کنید. برای مثال اگر سوژه در بخش تاریک کادر قرار گرفته باشد این کار میتواند منجر به عکسی با نوردهی کلی بیشازحد (over-exposed) شود یا بالعکس.

همهی افراد میتوانند با گوشی موبایل عکس بگیرند ولی رسیدن به نتایج واقعا خوب در عکاسی با موبایل به مهارت بیشتری نیاز دارد. کلید اصلی برای گرفتن عکسهای موبایلی خوب در خانه اندیشهی خلاق و آزمودن تکنیکهای مختلف است. این روش تکنیکی ساده است که از خطوط افقی، عمودی یا همگرا برای تمرکز بیشتر توجه روی سوژهی اصلی تصویر بهره میگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید