دوازده نکته و ترفند که باید در ذهن داشته باشید – کارو تک

و این دقیقا به این معناست که میتوان با یک ترفند حرفهای یعنی به طنز کشیدن نقدها و دردها و ضعفهای فرد و جامعه پوست آنها را درآوریم و مردم هم در ظاهر لذتش را ببرند و شاد باشند و بقیه ماجرا! ترفند دیگری که به ذهنم میرسد برای فرار از نقد و مبارزه با آن، به طنز کشیدن نقدها و دردها و ضعف هاست. مرور خاطرات گاهی برای ما شیرین است. پس در خوشبینانهترین حالت ممکن طنز به راحتی کاری که میکند این است که به جای درمان دردها، آنها را برای ما عادی و قابل تحمل میکند! بدیهی است که روشهای منحصربه فردی برای از بین بردن آنها وجود دارد، بهطوریکه هر بار با هر رباتی درگیر میشوید، به شیوهای جدید میتوانید این دشمن آهنیتان را از بین ببرید.

بنابراین به جای اتلاف وقت و هدر دادن منابع، اول از همه سعی کنید با فشردن صفحه لمسی و وارد شدن به منوی راهنما، در خصوص هر یک از رباتها به صورت مفصل مطالعاتی را انجام داده و زمان خودتان را در این بخش صرف کنید. این مناطق مثلاً مخفی، اتاقها یا مکانهایی پوشیده از صندوقچههایی وجود دارد که وسایل ارزشمند زیادی را برای غارت کردن به مخاطب هدیه میدهد، بنابراین بیش از هرچیز دیگر مطمئن شوید که این مناطق و صندوقچههای درون آن را پیدا کرده و سپس به پیشروی در خط اصلی داستانی بپردازید.

یک مورد آموزشی کوتاه ولی کاربردی در اینجا وجود دارد که بدون شک نباید فراموشش کنید. مشاهده نشده است که با طنز هیچ دردی درمان شود و هیچ ضعفی اصلاح شود! طنز در حوزه نقد به هیچ وجه نمیتواند کارساز باشد چرا که این دو از یک سنخ نیستند بلکه از دو سنخ متفاوت و متضاد هستند.

شاید علاوه بر اینها ترفندهای حرفهای دیگری باشد که با آنها بتوانیم درچه نقد و اصلاح ضعفها و توقویت قوتها را در خودمان و جامعه امان بگیریم، ولی هیچ گاه نباید این را نشانه قدرت هوش و زیرکی خودمان حساب کنیم چرا که با جلوگیری از نقد شدن جدی خودمان با هر ترفندی که باشد حتی ترفندهای دموکراتیک و به شبه عقلی راه را بر هرگونه اصلاح ضعفهای خود و جامعه میبندیم و نتنها ضعفها کاسته نمیشود که روز به روز بر شدت ضعفهایمان افزوده میشود و آنقدر شور میشود که با هیچ راهکاری نمیتوان از پس جبران آن برآمد و از طرفی با تعریفها و تمجیدهای صدمن یک غاز نتنها تلاشی برای افزودن و مدیریت منطقی قوتها نمیکنیم که قوت هایمان از شدت شیرینی دل آدم را میزند و اصلا خود به نقاط ضعف قوی تبدیل خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید