عکاسی با موبایل – 12 ترفند مهم برای گرفتن عکسهایی فوقالعاده

نگران نباشید ما راه پیدا کردن این هدیه جذاب را به شما نشان میدهیم. اصلاً نگران این موضوع نباشید. این تکنیک برای خلق زاویهی دیدی منحصربهفرد از صحنه مناسب است که مردم از ارتفاع ایستاده هیچگاه قادر به دیدن آن نیستند. درصورتیکه پسزمینهی عکس شامل رنگهای متضاد و گیجکنندهی زیادی بود، بهترین راهحل تبدیل کردن عکس به یک عکس سیاهوسفید است. برای مثال ممکن است بخواهید از یک منظرهی گسترده، یک دورنمای شهری یا یک ساختمان عریض عکس بگیرید ولی امکان گنجاندن کل صحنه در یک قاب وجود نداشته باشید. خوبی عکاسی دیجیتال این است که میتوانید تمام عکسهایی را که به نتیجهی مناسب نرسیدهاند حذف کنید…

گاهی شرایط خاصی پیش میآید که استفاده از دوربین استاندارد قادر به ادای حق مطلب در مورد صحنهای که قصد عکاسی از آن را دارید نیست. در این مطلب به طور کامل از ویروسی شدن گوشیها گفتیم. با این که سعی شد تعدادی از ترفندهای اندروید را آموزش دهیم، اما بهتر است بدانید که اندروید دارای قابلیتهای بسیار زیادی بوده که به آنها پرداخته نشده است. HDR میتواند برای بازگرداندن جزئیات ازدسترفته در عکسهای تاریک مفید باشد ولی استفاده از آن بهتر است با احتیاط صورت بگیرد. این چهار عکس تنها عکسهای قابلقبول گرفتهشده در یک سفر هستند.

به لطف یک منوی تنظیمات مخفی به نام System UI Turner، میتوانید دقیقاً کدام نمادها را در نوار وضعیت نشان دهید، تنظیم کنید و تنظیمات اضافی را برای حالت Do Not Disturb و اعلانها تغییر دهید. اکثر عکاسان تازهکار در حالت ایستاده عکس میگیرند، ولی یکی از محاسن گوشیهای موبایل این است که به دلیل ابعاد و وزن کم میتوانید آن را در محلها و حالتهایی به کار ببرید که دوربینهای بزرگتر به کار نمیآیند. بهتر است از زوایا و فواصل مختلف عکس بگیرید.

همچنین میتوانید برای رسیدن به یک «نمای چشم پرنده» (Bird’s Eye View) از سوژه، عکاسی از ارتفاع بالا را امتحان کنید. هنگامی عکاسی با موبایل همواره باید نسبت به خطوط برجستهای که در کادر قرار میگیرند حساس باشید؛ چراکه این خطوط ممکن است توجه بیننده را از سوژهی اصلی موردنظر شما منحرف کنند. شانس رسیدن به عکسی خوب در همان اولین برداشت بسیار اندک است. اگر چیزی دیدید که توجه شما را جلب کرد با گرفتن یک عکس انتظار رسیدن به بهترین نتیجه را نداشته باشید. برای رسیدن به تصوری صحیح از بایدها و نبایدها عکسهای گرفتهشدهی قبلی را بررسی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید