عکاسی با موبایل – 12 ترفند مهم برای گرفتن عکسهایی فوقالعاده

ساعتهای طلایی طلوع و غروب خورشید نور زیبا و گرمی را برای عکسهای شما ایجاد خواهند کرد. لامپهای LED میتوانند نور سرد آبی رنگ از خود منتشر کنند و لامپهای فلورسنت معمولا نوری سبز رنگ دارند. پردههای نیمهشفاف سفید یا دارای رنگهای روشن میتوانند نور شدید خورشید را بهخوبی پراکنده کنند. چراغها هم میتوانند به سوژهی شما نوردهی کنند و هم خود سوژههای جالبی برای عکاسی هستند. ممکن است نمایی زیبا در پشت پنجره قرار داشته باشد یا حتی خود پنجره سوژهی اصلی قرار گیرد.

همچنین شما میتوانید فعالسازی و غیرفعالسازی آن را با کشیدن انگشت خود از بالای نمایشگر به سمت پایین و در ادامه ورود به منوی تنظیمات سریع، انجام دهید. نوردهی از پشت همچنین برای عکاسی از اشیای نیمهشفاف هم بسیار مناسب است. در شب میتوانید با استفاده از نور مهتاب یا چراغهای خیابان عکسهایی بسیار نوستالژیک و پرحس از پنجرهها بگیرید. در این عکس نور چراغ مطالعه به گوشهی اتاق تابانده شده و انعکاس آن از سطح روشن دیوارها تشکیل یک منبع نورانی در پشت چراغ داده است. سپس برای گرفتن عکس تنظیم نوردهی کاهش داده شده تا یک تصویر سیلوئت قدرتمند از شکل چراغ مطالعه تشکیل شود.

میتوانید از نور پنجره یا یک چراغ برای این منظور استفاده کنید. چراغها آشکارترین منابع نور مصنوعی هستند. علاوه بر استفاده از نور طبیعی برای نورپردازی سوژهها میتوانید از نورهای مصنوعی هم استفاده کنید. پنجره علاوه بر اینکه یک منبع نور ارزشمند طبیعی است خودش هم میتواند سوژهای بسیار مناسب باشد. پر کردن کادر تصویر با یک نقشمایه میتواند موجب تولید یک تصویر انتزاعی بسیار منحصربهفرد شود.

پر کردن تمام کادر با این برگ کلم کل پسزمینهی شلوغ آشپزخانه را حذف کرده است. در این عکس ابتدا فوکوس را روی شکوفههای صورتی رنگ تنظیم کرده بودیم. ولی سپس متوجه بخار کردن شیشهی پنجره شدیم و فکر کردیم اگر فوکوس را بهجای درخت روی قطرات آب قرار دهیم احتمالا تصویر جذابتری به دست خواهیم آورد. در آبوهوای بارانی میتوانید با عکس گرفتن از قطرههای بارانی که روی شیشهی پنجره نشستهاند به نتایجی بسیار زیبا برسید. شمعها نوعی درخشش گرم و دوستداشتنی تولید میکنند که برای افزودن فضای گرم و صمیمی به یک عکس بسیار عالی است.

دیدگاهتان را بنویسید