مهمترین ترفند های گوشی اندروید که 90% کاربران نمی دانند!

سپس پرندهها توسط اپلیکیشن AlienSky و صاعقه توسط اپلیکیشن LensLight اضافه شدهاند. در این مورد از ابزار HDR اپلیکیشن Snapseed در بالاترین مقدار استفاده شده است. این مورد از ترفندهای گوشی سامسونگ باب میل همه شما خواهد بود. اپلیکیشنها میتوانند برای تقویت یک عکس خوب مفید باشند ولی در مورد عکسهای بد اینطور نیست. برای مثال ممکن است بخواهید از یک منظرهی گسترده، یک دورنمای شهری یا یک ساختمان عریض عکس بگیرید ولی امکان گنجاندن کل صحنه در یک قاب وجود نداشته باشید. همچنین نباید ترسی از گرفتن عکسهای بد داشته باشید. ویژگی Smart Lock Google به شما امکان میدهد این مانع را برطرف کنید و به شما امکان دسترسی فوری به تلفن خود را میدهد اما فقط وقتی با خیال راحت در خانه باشید.

شما میتوانید در این بخش، مسدودسازی نمایش نوتیفیکیشنها را انجام دهید و بدین ترتیب از حریم خصوصی خود محافظت کنید. یک روش ساده این است که ارتفاع زاویهی دید خود را کم کرده و از آسمان بهعنوان پسزمینهی عکس بهره بگیرید. بسیاری از عکاسان تازهکار با این تصور که استفاده از اپلیکیشنهای ویرایش عکس میتواند یک عکس بد را به عکسی خوب بدل کند مرتکب اشتباه میشوند. خوبی عکاسی دیجیتال این است که میتوانید تمام عکسهایی را که به نتیجهی مناسب نرسیدهاند حذف کنید…

بهطورمعمول شیوهی کار حالت پانوراما بهاینترتیب است که باید گوشی را در حالت عمودی (Portrait) به سمت گوشهی چپ صحنهای که قصد عکاسی از آن را دارید گرفته و پس از فشردن دکمهی شاتر بهآرامی به سمت راست صحنه بچرخید. با رسیدن به انتهای صحنه میتوانید دکمهی شاتر را بار دیگر بزنید تا کار ثبت تصویر متوقف شود. پیش از استفاده کردن از هر اپلیکیشنی باید ابتدا روی رسیدن به عکسی شفاف با ترکیببندی قوی تمرکز کنید. برای رسیدن به تصوری صحیح از بایدها و نبایدها عکسهای گرفتهشدهی قبلی را بررسی کنید.

در تلفنهای همراه بهطور معمول یک مجموعه نرمافزار یا سیستمعامل برای کنترل سختافزار به کار میرود و برنامههای جانبی توسط سیستم عامل اجرا میشوند . HDR میتواند برای بازگرداندن جزئیات ازدسترفته در عکسهای تاریک مفید باشد ولی استفاده از آن بهتر است با احتیاط صورت بگیرد. زدن حروف روی کیبورد با انگشتانتان به عنوان ورودی مشکلی ندارد، اما بسیاری از گوشیها دارای ورودی سوایپ هم هستند و این ورودی به عنوان یکی از بهترین ترفند های موبایل شناخته میشود. بهتر است یک نکته اضافی را هم اینجا ذکر کنیم که با دوبار فشار دادن دکمه مربع زیر صفحه نمایش، میتوانید سریعا بین دو اپلیکیشنی که اخیرا از آنها استفاده کردهاید جابهجا شوید.

دیدگاهتان را بنویسید