مهمترین ترفند های گوشی اندروید که 90% کاربران نمی دانند!

ممکن است لازم شود برای حذف کردن سایهی خودتان از عکس زوایای مختلفی را بیازمایید. خانه محل خوبی برای عکاسی پرتره است؛ چراکه در خانه فرصت بسیار زیادی دارید تا ترکیببندیها و شرایط نوری مختلف را بیازمایید. برای تغییر دادن محل قرارگیری سایه نسبت به سوژه زوایای مختلف تابش نور را امتحان کنید. در غیاب نور روز سعی کنید سوژه را با استفاده از لامپ یا شمع نورپردازی کنید.

شما میتوانید به راحتی با باز کردن Google Photos app و دنبال کردن دستورالعملهای لازم این قابلیت را فعال کنید. با اضافه کردن شماره تماس، آیدی یا ایمیل خود روی قفل صفحهنمایش، این اطمینان را خواهید داشت که اگر تصادفاً موبایل خود را گم کردید (منظورمان به سرقت رفتن نیست) فردی که موبایل را پیدا کرده میتواند با آن شماره با شما تماس بگیرد و گوشی را تحویلتان دهد. همچنین میتوانید شدت سایه را با تغییر دادن فاصلهی میان منبع نور، سوژه و سطحی که سایه روی آن تشکیل میشود کنترل کنید.

نوری که در پشت سوژه قرار دارد از میان جسم عبور کرده و جزییات پنهان و رنگهای جالبی را آشکار میکند. در صورتی که این کار باعث رفع مشکل نشود، باید اقدام ذکرشده را با برنامه مرورگر خود هم انجام دهید. از نزدیک شدن زیاد به سوژه نهراسید؛ حتی اگر باعث شود تمام سر سوژه در عکس دیده نشود. در این تصویر نزدیک رفتن و پر کردن کادر باعث شده تا بافت و جزییات موی گربه بهخوبی در عکس دیده شود. بافت این سوژهها حواس انسان را تحریک میکند؛ بهویژه اگر از نمای بسیار نزدیک عکاسی کنید و جزییات پوسیدگی و بافت سوژه را نشان دهید.

نوری که از میان شیشه میدرخشد و ترکیببندی با کادر بسته موجب برجسته شدن بافت و طرح شیشه شده است. پر کردن کادر با طرح توری فلزی و نوارهای متقارن نارنجی رنگ موجب خلق یک تصویر انتزاعی رنگی با نوعی درخشش گرم و دوستداشتنی شده است. در این مطلب قصد داریم بهترین ترفند های موبایل اندروید را با شما به اشتراک بگذاریم. اگر کودک یا حیوان خانگی شما برای عکاسی ثابت نمیایستد در خواب از او عکاسی کنید! یک پروژهی مفرح برای عکاسی با موبایل در داخل خانه میتواند عکس گرفتن از تعداد زیادی اشیای همرنگ باشد.

دیدگاهتان را بنویسید