21 ترفند واتس آپ که حتما باید بلد باشید

برای این ترفند نوین هاب به کمک شما میآید و با استفاده از آن میتوانید از کامپیوتر و لپتاپ خود به راحتی پست ارسال کنید. با همین کلمه انصاف کار نقد را یکسره میکنیم چرا که در اصل خودمان را معیار انصاف قرار میدهیم آنقوت هر ضعفی که از ما گفته شود را خارج از دایره انصاف میدانیم و آن را به زمین میزنیم! برای موفقیت در هر کاری لازم است که مورد نقد واقع شود؛ لذا لازم است برای موفقیت در هر عرصهای زندگی خودمان را در معرض نقد جدی قرار دهیم و هراسی از آن نداشته باشیم. اگر میخواهید صندوق ورودی خود را پاک کنید و پیامها را از فرستندگانی که نمیشناسید پنهان کنید، گزینه فرستندههای شناخته شده را انتخاب کنید.

Messages رفته و گزینه فیلتر پیام را انتخاب کنید. گزینهای که قبل از خروج از برنامه پیامها آن را انتخاب کنید به طور پیشفرض باقی خواهند ماند؛ مگر اینکه دوباره وارد شوید و تغییر دیگری ایجاد کنید. البته این به معنای ترویج نقد غیر منصانه نیست که منصفانه نقد کردن از اصول نقد است، بحث این است که به بهانه و نقد منصفانه نقد کردن در را بر روی نقدهای جدی بسته ایم! متاسفانه ما به ترفندهای حرفهای و حساب شده و با نام خود نقد از نقد جدی به خودمان جلوگیری میکنیم یک آن که میگوییم نقد باید منصفانه باشد!

هر وقت هم که خواستید از این نسخه خارج شوید و از نسخه معمولی استفاده کنید، در همین بخش بر گزینهی leave ضربه بزنید و فرایند قبلی را تکرار کنید. مساله راهکار یک بحثی لست که حیثیت درجه دومی دارد. با کلیک کردن روی دکمه سمت راست کنترلر، قابلیت فوکوس یا تمرکز آلوی (Aloy)، شخصیت اصلی که کنترلش را برعهده داریم، فعال میشود که در این قابلیت، یک پالس به محیط اطراف ارسال شده و بازیکنان میتوانند برای پیدا کردن اشیاء با کمک آن قابلیت استفاده کنند.

پس اگر خودمان و جامعه امان را دوست داریم هرگز تلاش نکنیم با دست یافتن به ترفندهای زیرکانه بر تن نقد جدی بتازیم که زنده ماندن، رشد، تعالی، پیشرفت و موفقیت ما نسبت مستقیمی با زنده ماندن نقد جدی و نقدپذیری واقعی در ما و جامعه ما دارد و باید به این باور برسیم که ما برای رسیدن به نقطه مطلوب چارهای جز پذیرش نقد و رواج نقد نداریم! محسن دیناروند؛ در خوبی نقد همین بس که دست کم ژست نقدپذیری را همگی دوست داریم! که بررسی ضعفها و قوت هاست. نقد نه بیان بدی هاست و نه خوبی ها!

دیدگاهتان را بنویسید