6+1ترفند واتس آپ که حتما باید بلد باشید

البته این راه حل همان مسیری را طی میکند که پیشتر در بازی Horizon Zero Dawn مشاهده کرده بودیم. درست شبیه به بازی Horizon Zero Dawn، ضعفها همان عناصر استراتژیای هستند که شرایط سخت شکست را در Horizon Forbidden West به پیروزی تغییر میدهد. به همین علت نه تنها باید Valor Surgesها را بر اساس اولویت اولتان در بخش مهارت خرج کنید، بلکه باید بین تاکیتکهای دفاعی و هجومی به صورت مداوم جابهجا شوید. البته فقط Volar Surgesها نیست که باید به صورت مداوم تغییر کنند، بلکه شما باید مراقب سلاحها و زرههایی که شخصیت آلوی را به آن مجهز کردهاید، باشید.

فقط و فقط به این موضوع همیشه توجه کنید که سلاح مخصوص برای از بین بردن دشمنتان را همیشه همراه داشته باشید. به همین علت با اینکه انجام موضوع یاد شده بهشدّت در بازی Forbidden West از سوی سازندگان تأکید شده و ارتقاء همه سلاحها یکی از مهمترین ویژگیهای حیاتی بازی شناخته میشود، اما سعی کنید که به صورت مرتب در هر نبرد اجزاء مختلف را از بدن حریفتان قطع کنید. اگر فوکوس شخصیت اصلی به شما این نکته را نشان میدهد که با ضربه زدن و آسیب رساندن به یک جزء خاص از ربات باعث ایجاد اختلالات الکتریکی میشود، حتما به آن نقطه ضربه وارد کنید.

در طول یک مبارزه، اگر ضربه زدن به کیسه پشتی دشمنتان باعث ایجاد انفجاری عظیم و آسیب زیاد میشود، منفجر کردن آن کیسه را در اولویت قرار دهید. قابلیت Valor Surges یک مکانیزم جدید در بازی Horizon Forbidden West است که حتماً و قطعاً باید آن را امتحان کنید و با استفاده از قابلیتهای جدید به دست آمده، سطح و نحوه نبردتان را تغییر دهید. به عنوان مثال از نامرئی کردن موقت شخصیت اصلی گرفته تا تقویت دامنه حملات و افزایش میزان سلامتی و از این قبیل از موارد برای ایجاد تاکیتکهای جدید مورد استفاده بازیکنان قرار میگیرد.

بدیهی است که روشهای منحصربه فردی برای از بین بردن آنها وجود دارد، بهطوریکه هر بار با هر رباتی درگیر میشوید، به شیوهای جدید میتوانید این دشمن آهنیتان را از بین ببرید. سپس با آگاهی از نقاط ضعف هر ربات، به جنگ با مدلی که میخواهید او را کشته یا اجزایش را به دست آورید، بپردازید. فوکوس، یکی از ابزارهای مفیدی است که در هر بازی جهان باز این چنینی پیادهسازی شده تا مخاطبان با پیدا کردن وسایل و آیتمهای کاربردی، راه حل آسانی را برای ارتقاء وسایل نظامی یا شخصی داشته باشند. با کلیک کردن روی دکمه سمت راست کنترلر، قابلیت فوکوس یا تمرکز آلوی (Aloy)، شخصیت اصلی که کنترلش را برعهده داریم، فعال میشود که در این قابلیت، یک پالس به محیط اطراف ارسال شده و بازیکنان میتوانند برای پیدا کردن اشیاء با کمک آن قابلیت استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید