7+1ترفند واتس آپ که حتما باید بلد باشید

در این بخش میتوانید گزینه فیلتر فرستنده ناشناس /Filter Unknown Senders را فیلتر کنید. اکنون که این ویژگی را تنظیم کردید، دفعه بعد که پیامهای خود را باز کردید در گوشه بالا سمت چپ میتوانید گزینه فیلتر را ببینید که سه گزینه مختلف برای فیلتر کردن پیامها به شما نشان میدهد. در این بخش میتوانید ببینید که آیا آخرین نسخه iOS در گوشی شما اجرا میشود یا خیر.

میتوانید هم اکنون نقد و بررسی این بازی را با قلم اینجانب از وب سایت کاروتک با آدرس زیر مطالعه کنید. برای مطالعه ادامه آموزش، با وب سایت کاروتک همراه باشید. متاسفانه ما به ترفندهای حرفهای و حساب شده و با نام خود نقد از نقد جدی به خودمان جلوگیری میکنیم یک آن که میگوییم نقد باید منصفانه باشد! البته این به معنای ترویج نقد غیر منصانه نیست که منصفانه نقد کردن از اصول نقد است، بحث این است که به بهانه و نقد منصفانه نقد کردن در را بر روی نقدهای جدی بسته ایم!

مرور خاطرات گاهی برای ما شیرین است. بحث این است ما معیار انصاف نیستیم! با همین کلمه انصاف کار نقد را یکسره میکنیم چرا که در اصل خودمان را معیار انصاف قرار میدهیم آنقوت هر ضعفی که از ما گفته شود را خارج از دایره انصاف میدانیم و آن را به زمین میزنیم!

شاید علاوه بر اینها ترفندهای حرفهای دیگری باشد که با آنها بتوانیم درچه نقد و اصلاح ضعفها و توقویت قوتها را در خودمان و جامعه امان بگیریم، ولی هیچ گاه نباید این را نشانه قدرت هوش و زیرکی خودمان حساب کنیم چرا که با جلوگیری از نقد شدن جدی خودمان با هر ترفندی که باشد حتی ترفندهای دموکراتیک و به شبه عقلی راه را بر هرگونه اصلاح ضعفهای خود و جامعه میبندیم و نتنها ضعفها کاسته نمیشود که روز به روز بر شدت ضعفهایمان افزوده میشود و آنقدر شور میشود که با هیچ راهکاری نمیتوان از پس جبران آن برآمد و از طرفی با تعریفها و تمجیدهای صدمن یک غاز نتنها تلاشی برای افزودن و مدیریت منطقی قوتها نمیکنیم که قوت هایمان از شدت شیرینی دل آدم را میزند و اصلا خود به نقاط ضعف قوی تبدیل خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید